•  President – sub-exec - Vacant
 •  President-Elect – sub-exec - Vacant
 •  Executive Secretary – sub-exec - Vacant
 •  Treasurer – sub-exec - Vacant
 •  Rep. To Exec. Of Gen. Council – sub-exec - Vacant
 •   Members at Large (5) – sub-exec
  •  1. Member at Large – sub-exec - Vacant
  •  2. Member at Large – sub-exec - Vacant
  •  3. Member at Large – sub-exec - Vacant
  •  4. Member at Large – sub-exec
  •  5. Member at Large – sub-exec - Vacant